معرفی دکتر مهدی جوانمرد

معرفی دکتر مهدی جوانمرد

معرفی دکتر مهدی جوانمرد

تحصیلات:

 • دکترای مهندسی برق و کامپیوتراز کانادا – فنآوری اطلاعات
 • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار از کانادا
 • مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • هیات علمی رسمی – قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فعالیت های اجرایی بین المللی و داخلی

 • همکاری در تاسیس مدرسه اسلامی شهر کینگزتون کانادا
 • تاسیس و اداره کانون اسلامی شهر کینگزتون کانادا
 • معاون پژوهشی پژوهشکده برق و کامپیوتر جهاددانشگاهی
 • مدرس دوره های بین المللی ICDL (مهارت هفتگانه آموزش کامپیوتر ) در نیروی انتظامی
 • راه اندازی سایت اینترنت دانشگاه و کارگاههای رایانه دانشگاه علوم انتظامی
 • ریاست و مدیریت اولین همایش فنآوری الکترونیک و پلیس برای حفظ امنیت ملی در جامعه اطلاعاتی
 • ارائه مقالات متعدد و برگزیده در فصلنامه ها، مجلات علمی و همایش های ملی و بین المللی با تاکید بر ارزان سازی ایجاد اشتغال (بیش از یکصد عدد)
 • عضویت درانجمنهای متعدد علمی و تخصصی ازجمله “انجمن علمی خودرو های گازسوز”
 • کارشناس رسمی دادگستری
 • رئیس شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
 • لوح تقدیر برای ارائه و تصویب طرح امکان سنجی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام در اسلام آباد
 • مدیر عامل سازمان مردم نهاد (NGO) انجمن کارآفرینان پارسیان تایماز با مجوز وزارت کشور (http://ngoparsian.org)
 • مدیر عامل سازمان مردم نهاد (NGO) انجمن فرهیختگان مسلمان با مجوز وزارت کشور (http://ngoolama.org)
 • پروانه پایه ۲ اشتغال: طراحی و نظارت
 • مدیر آموزش دوره های ارتقا و تمدید پروانه نظام مهندسی
 • بیش از ۱۵ سال تجربه برنامه ریزی شهری و همکاری با سازمان نظام مهندسی


این پست را به اشتراک گذارید:

بیشتر بخوانید