مخترعان و نوآوران جهان در سال 2018

مخترعان و نوآوران جهان در سال 2018

مخترعان و نوآوران   جهان  در سال 2018

گزارشات دریافت شده جهت ثبت اختراع و مالکیت معنوی :

اداره مالکیت معنوی چین یک میلیون و 380 هزار درخواستنامه را دریافت کرده است ایالات متحده آمریکا با بیش از 600 هزار، رتبه دوم و ژاپن نیز با حدود 320 هزار در رتبه سوم قرار دارد.

مخترعان و نوآوران سراسر جهان سه میلیون و 170 هزار درخواست ثبت اختراع را در سال گذشته ارائه کرده اند که بالاترین رقم ثبت شده تا کنون است.

گزارش در شرایطی ارائه می شود که انتقاد ایالات متحده از چین در مورد ادعای نقض حقوق مالکیت معنوی، نقش مهمی را در مناقشه ادامه دار تجاری ایفا می کند.

گری' مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی سازمان ملل گفته است فقط چند دهه، چین یک نظام مالکیت معنوی ایجاد کرده و از ابداعات داخلی حمایت می کند.گفت این کشور افزایش درخواستنامه های مالکیت معنوی در جهان را هدایت می کند.از این نیز مدیر اجرایی بانک آمریکایی 'جی پی مورگان' گفته بود بیشتر شرکت های نوظهور با ارزش یک میلیارد دلار در پنج سال آینده به چین منتقل می شوند که بیانگر ظرفیت های چین برای جذب ایده های نو است.آمریکا نیز پیشتر در قالب جنگ تجاری با چین این کشور را به عدم رعایت مالکیت معنوی متهم کرده بود.

جنگجهانچیندلارسازمان ملل متحد

این پست را به اشتراک گذارید:

بیشتر بخوانید