فراق یار

فراق یار

فراق یار

حادثه دردناک واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد که منجر به فوت 10نفر از دانشجویان عزیز کشورمان شد رو تسلیت گفته و برای خانواده ی آن عزیزان از خداوند منان صبر و شکیبایی خواهانم

این پست را به اشتراک گذارید:

بیشتر بخوانید