منشور اخلاقی انجمن

انجمن کارآفرینان پارسیان تایماز

انجمن کارآفرینان پارسیان تایماز با ايمان به اراده خالق هستي و برای حفظ منافع ملي و سازماني، خود را ملزم و متعهد به مرامنامه زیر می داند:

  1. رعايت کامل قوانين جمهوري اسلامي ايران به ويژه در مسائل مربوط به ارتباط با کارآفرینان جهان اسلام
  2. درك، احترام متقابل، همکاری و همفکری با اعضا محترم جامعه و کارآفرینان جهان اسلام در مواقع لزوم برای رفع مشکلات و موانع ارتباط متقابل
  3. ایجاد و تقویت ارتباط انجمن با مجامع و انجمن‌های فرهنگی و علمی بین‌المللی برای معرفی بیشتر انجمن به جامعه بین‌المللی و همکاری‌های علمی و فرهنگی دوجانبه
  4. تقویت فضای آزاد گفتگوهای علمی و تضارب آراء در محیطی آرام و متعادل درباره مسائل مهم و حساس اجتماعی و سیاسی کارآفرینی
  5. گسترش ارتباط با دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و علمی و جلب حمایت،
  6. کوشش در راستای نشر فرهنگ قانون گرایی، قانون پذیری و مسئولیت پذیری در جهان اسلام
  7. ايجاد فضاي صميمانه و اعتماد متقابل مراجعين و كاركناناین پست را به اشتراک گذارید: